Přeskočit na obsah
Domů » Rekuperátor spalin

Rekuperátor spalin

Naše rekuperátory spalin slouží primárně ke zpětnému využití odpadního tepla. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních komponent, přičemž každá rekuperační jednotka má námi vyvinutý, na míru programovaný řídicí software stavěný na automatizačních systémech Simatic od společnosti Siemens. Díky tomu zaručují vysokou spolehlivost a jednoduchou konfigurovatelnost systému.

Schéma zapojení rekuperátoru

VARIANTA Č. 1

 • rekuperátor lze využít do maximální teploty spalin 450 °C
 • vhodné pro spaliny bez prachových částic

VARIANTA Č. 2

 • rekuperátor lze využít do maximální teploty spalin 230 °C
 • vhodné pro spaliny s vysokým obsahem prachových částic

Rekuperační jednotky jsou konstruované tak, aby je mohl obsluhovat každý. Zařízení má několik stupňů obsluhy, od operátorské úrovně až po maximální editaci. Také instalace samotné jednotky je jednoduchá. Vše je možné zvládnout pomocí tzv. „bypassu“ tak, abychom do Vaší technologie nijak nezasahovali a při údržbě jednotky nezastavovali provoz technologie.

V celém zařízení se nachází velké množství prvků, které mají na starost bezpečnost Vašeho zařízení.
Rekuperátory spalin jsou vybaveny speciálními tepelnými výměníky, které zároveň slouží jako čistitelný filtr. V momentě jejich zanesení je toto automaticky detekováno a automatický oplach provede vyčištění výměníku (filtru). Rekuperaci lze použít i tam, kde se nachází vysoký podíl prachových částic.

Před instalací rekuperátoru

Před instalací rekuperátoru

Po instalaci rekuperátoru

Po instalaci rekuperátoru

Oblasti využití

Díky kompaktním rozměrům může být rekuperační jednotka využita v řadě oblastí průmyslu, jako jsou:

 • Pekárny
 • Lakovny
 • Kompresorovny
 • Slévárny
 • Papírny
 • Sklárny
 • Práškové lakovny
 • Hutní průmysl
 • Obráběcí stroje
 • Potravinářský průmysl
 • Ostatní aplikace, kde vzniká zbytkové teplo.

Možnosti využití získaného tepla

 • TUV – sprchy, úklid
 • Zpět do technologie– oplach, předehřev
 • Systém vytápění vzduchem – haly, sklady
 • Vytápění budov – teplovodní systém

Šetřete peníze a životní prostředí

Rekuperační jednotka pro zpětné využití odpadního tepla Vám bude navržena přímo na míru tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné návratnosti investice. Je naším cílem, aby Vám naše zařízení v co nejkratší době začalo generovat peníze.
Spolupracujeme také s odborníky v oblasti získávání dotací. Pokud existuje možnost získání dotace, obstaráme veškeré papírování za Vás a pomůžeme Vám takto získat podstatnou část investice zpět.

Díky našemu rekuperátoru spalin ušetříte peníze zpětným zužitkováním zbytkového tepla z Vaší technologie, které by jinak zůstalo nevyužito. Šetříte tak nejen svoji peněženku, ale také životní prostředí, do něhož pak uniká daleko méně spalin a odpadního vzduchu.

Přečtěte si náš odborný článek s tématem:
Významné snížení nákladů na energie a redukce uhlíkové stopy v lakovnách

Certifikáty

Rekuperační jednotky splňují požadavky a nařízení vlády a obdrželi jsme certifikáty:

 • MD-B (č. 176/2008 Sb.)
 • LVD (č. 118/2016 Sb.)
 • ECM (č. 117/2016 Sb.)

Certifikáty vydal Strojírenský zkušební ústav, s. p. v Brně